Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM)

Centrul ITCM este conceput ca un pol de excelenţă în domeniul dezvoltării tehnologiilor de fabricație și are ca scop realizarea de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, precum şi executarea de activităţi conexe cercetării-dezvoltării – furnizarea de consultanţă, diseminarea rezultatelor cercetărilor prin publicaţii ori evenimente ştiinţifice în domeniul ingineriei industriale.

Programele de cercetare derulate în centrul ITCM vizează activități care au în vedere rezolvare problemelor curente dar şi generarea de soluţii inovative în procesele de prelucrare din industrie. Reconfigurabilitatea şi flexibilitatea tehnologiilor de prelucrare, prelucrarea materialelor avansate prin tehnici avansate, micro şi nanotehnologia, ecotehnologiile şi biotehnologiile sunt câteva din direcţiile actuale şi viitoare ale centrului.