Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM)

 • Identificarea, conducerea şi optimizarea proceselor fabricație prin aşchiere și prin deformare plastică la rece a materialelor.
 • Cercetări privind prelucrabilitatea materialelor prin aşchiere și prin deformare plastică la rece.
 • Cercetări privind prelucrarea virtuală a proceselor şi produselor industriale.
 • Cercetări privind profilarea sculelor în scopul uniformizării încărcării energetice a muchiilor aşchietoare.
 • Aplcații ale eco-tehnologiilor de prelucrare prin aşchiere.
 • Fiabilitatea predictivă şi experimentală.
 • Dinamica cuplului maşină unealtă – proces de aşchiere. Detectarea timpurie a instabilităţii regenerative în procesele de prelucare.
 • Modelarea cu elemente finite a proceselor fizice cu aplicaţii în tehnologii mecanice şi medicină.
 • Modelarea proceselor tehnologice prin tehnici de reducere a dimensionalităţii.
 • Dezvoltarea unor modele economice de conducere a proceselor de prelucrare, bazate pe evoluţia pieţei.
 • Automatizarea proceselor de fabricaţie, utilizând echipamente automate programabile.
 • Cercetări privind simularea proceselor tehnologice în cadrul sistemelor de fabricaţie flexibile.
 • Cercetări privind controlul predictiv adaptiv-inteligent al proceselor de prelucrare.
 • Generarea suprafeţelor digitizate prin înfăşurare.
 • Modelarea proceselor de generare prin aşchiere în condiţiile reprezentării sculelor şi semifabricatelor în formă discretă prin nori de puncte.
 • Dezvoltarea de metode grafice în procesul profilării sculelor generatoare prin înfăşurare.
 • Reprezentarea topologică a suprafeţelor cu aplicaţii în ingineria industrială.
 • Conceperea şi realizarea de sisteme mecatronice utilizate în simularea proceselor tehnologice.
 • Implementarea managementului calităţii în dezvoltarea produselor, elaborarea noilor tehnologii şi conducerea fluxurilor industriale.