Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM)

Centrul ITCM are în componență cinci laboratoare de cercetare, organizate în acord cu direcțiile de cercetare care definesc domeniile de competenţă ale centrului, după cum urmează:

  1. Laboratorul de control optimal, prelucrabilitatea materialelor prin aşchiere şi scule aşchietoare (LCOPMA) – coordonator Prof.dr.ing.habil. Gabriel FRUMUȘANU [CV]
  2. Laboratorul de tehnologii integrate CAD/CAM/CAE (LTEIN) - coordonator Prof.dr.ing. Cătălina MAIER [CV]
  3. Laboratorul de proiectare avansată a tehnologiilor de presare la rece (LTPR) - coordonator Prof.dr.ing. Viorel PĂUNOIU [CV]
  4. Laboratorul de modelarea generării suprafeţelor. Sisteme de măsurare computerizate (LMGS) – coordonator Conf.dr.ing. Virgil TEODOR [CV]
  5. Laboratorul de robotizare și sisteme mecatronice (LROSM) - coordonator Prof.dr.ing. Vasile MARINESCU [CV]