Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM)

Responsabil: Prof.dr.ing. Viorel PĂUNOIU [CV]

Responsabil științific: Prof.dr.ing. Gabriel FRUMUȘANU [CV]

În cadrul centrului ITCM activează 8 membri titulari și 4 membri asociați, cu competențe în domeniile aşchiere şi deformare plastică, caracterizarea şi analiza materialelor, modelarea, controlul şi automatizare proceselor, precum și dezvoltarea şi proiectarea produselor. Membrii asociații ai centrului sunt personalități științifice recunoscute pe plan național și internațional, Prof.dr.ing. Alexandru Epureanu, Prof.dr.ing.  Nicolae Oancea, Prof.dr.ing. Dumitru Nicoară și Prof.dr.ing. Mihaela Banu (profesor la Universitatea Ann Arbor din Michigan, SUA).