Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM)

ITCM oferă consultanţă, expertize şi servicii în domeniile proiectării asistate (CAD, CAM, CAE) a tehnologiilor și a echipamentelor de prelucrare, studiul prelucrabilității materialelor prin așchiere și prin deformare plastică la rece, controlul proceselor de prelucrare, optimizarea tehnologiilor și a funcționării echipamentelor.