Centrul de Studii Istorice și Social-Culturale Est-Europene (CSISCEE)

Centrul de Studii Istorice şi Social-Culturale Est-Europene (CSISCEE) funcționează în cadrul Facultății de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Istorie, Filosofie şi Sociologie.

Activitatea centrului CSISCEE se desfășoară în domeniile fundamentale de cercetare: Ştiinţe umaniste şi arte; Ştiinţe politice; Ştiinţe sociale, subdomeniile: Istorie; Arheologie; Studii culturale; Filosofie; Relaţii internaţionale şi studii europene; Sociologie.

Activitățile de cercetare ale Centrului CSISCEE converg cu ariile tematice prevăzute în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, cu referire la Soluţii inovatoare pentru sectorul public, domeniul de prioritate publică - Patrimoniu şi indentitate culturală. Acest domeniu este în concordanţă cu obiectivele esenţiale ale Uniunii Europene, de promovare a patrimoniului cultural al fiecărei ţări membre şi de afirmare a identităţilor de grup în coordonatele multiculturalităţii. El vizează o gamă largă de teme de cercetare ştiințifică, de la impactul social al ştiinţei şi tehnologiei, la dezvoltarea sistemului de educaţie, până la înţelegerea trecutului și anticiparea provocărilor societale, locale ori globale.

Descarcă broșura