Centrul de Studii Istorice și Social-Culturale Est-Europene (CSISCEE)

 • Preistoria spațiului est-european;
 • Conceptul de frontieră în estul Europei în epoca romană şi perioada bizantină;
 • Elemente de drept şi de diplomaţie aplicată în răsăritul Europei: Imperiul Roman, Bizanț, Imperiul Otoman;
 • Spaţiul românesc şi România în relațiile internaționale;
 • Diplomați şi diplomație românească;
 • Navigaţie şi schimburi comerciale la Dunărea de Jos;
 • Spaţiul danubiano-pontic în geopolitica relațiilor internaționale contemporane;
 • Integrarea culturii românești în cultura europeană;
 • Măsuri şi direcţii privind protejarea patrimoniului material şi cultural românesc în U.E.;
 • Republica Moldova între destin românesc, ocupaţie sovietică şi vocaţie independentă
 • Religia în cadrul relațiilor internaționale;
 • Psihologia istoriei: mentalităţi în Europa de Est;
 • Feminismul şi postfeminismul în mentalitatea est-europeană: istorie şi actualitate;
 • Comunicare, opinie publică şi Mass-Media în estul Europei;
 • Identitate şi alteritate în comunităţile multietnice din răsăritul Europei;
 • Tendinţele şi necesarul de competenţe pe piaţa muncii din estul Europei;
 • Probleme sociale actuale în Europa de Est: fenomenul de îmbătrânire a populaţiei şi asistența socială a vârstnicului;
 • Calitatea vieţii în actualitate şi condiţia omului postmodern în Europa Răsăriteană;
 • Migraţie şi remigraţie în cadrul (re)aşezărilor zonale şi regionale din estul Europei: criza comunităţilor locale;
 • Conflictele bioetice ale societăţii contemporane în Europa Răsăriteană.