Centrul de Cercetare „Limba Noastră” (CCLN)

Înființat în anul 2021, Centrul de Cercetare „Limba noastră” are ca obiectiv principal facilitatea și intensificarea activității de cercetare în domeniile vizate de centru. Astfel, centrul își propune să promoveze limba română ca limbă străină / nematernă și ca limbă a minorităților, să cerceteze ipostazele multilingvismului și multiculturalismului, să aprofundeze aspecte legate de didactica RLS și să analizeze în detaliu dialogul intercultural în spațiul transfrontalier. 

Descarcă broșura