Centrul de Cercetare „Limba Noastră” (CCLN)

Direcțiile de cercetare promovate ale CCLN sunt următoarele:

  • Didactica limbii române ca limbă străină;
  • Didactica limbilor moderne;
  • Formarea continuă a cadrelor didactice care predau RLS;
  • Managementul proiectelor de cooperare transfrontalieră;
  • Multiculturalism și multilingvism;
  • Comunicare interculturală