Centrul de Cercetare „Limba Noastră” (CCLN)

• Departamentul de Limbă română ca limbă străină/ nematernă, limbă a minorităților – L2, L3

• Departamentul de Cultură și civilizație română, de integrare culturală