Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)

Responsabil: Prof.dr.ing. Dănuţ MIHĂILESCU [CV]

Responsabil științific: Prof.dr.ing. Elena SCUTELNICU [CV]

În centrul SUDAV activează un număr de 8 membri titulari (2 profesori, 1 conferențiar, 4 șefi de lucrări și 1 asistent).