Centrul de Competențe Interfețe - Tribocoroziune și Sisteme Electrochimice (CC-ITES)

Centrul de Compentenţe Interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme Electrochimice (CC-ITES) este un centru multidisciplinar, instituţionalizat în cadrul Facultăţii de Inginerie, departamentul de Ingineria Mediului și Securităţii în Industrie.

Centrul CC-ITES derulează activităţi de cerceatare multidisciplinară, fundamentală şi aplicativă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor avansate, biomaterialelor și nanomaterialelor.

Activitatea de cercetare se încadrează în domeniul prioritar: Eco-nanotehnologii și materiale avansate.

Centrului CC-ITES promovează principiile:

  • Conexiunea dintre șiinţa şi ingineria materialelor avansate cu medicina, sănatatea şi mediul;
  • Dirijarea procesele de degradare a materialelor spre protecţia acestora, a ecosistemelor și mediului înconjurător. 

În activitea CDI a CC-ITES sunt vizate următoarele obiecte principale:

  • propunerea şi derularea de cercetări prin programe de cercetare ştiinţifică în direcţii actuale pe plan mondial din domeniul Știinţei şi Ingineriei Materialelor Avansate;
  • dezvoltarea bazei materiale de cercetare din cadrul centrului, în vederea alinierii ei la standardele europene;
  • susţinerea şi oferirea de suport ştiinţific programelor de studii de licenţă, master şi doctorat desfăşurate în cadrul Facultății de Inginerie, în domeniului Știinţei şi Ingineriei Materialelor Avansate;
  • sprijinirea organizării de manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale;
  • sprijinirea membrilor CC-ITES în vederea depunerii de aplicaţii pentru obţinerea de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale;
  • sprijinirea membrilor CC-ITES în vederea publicării de articole ştiinţifice în publicaţii naționale și internaționale recunoscute;
  • sprijinirea participării membrilor CC-ITES la manifestări ştiinţifice de prestigiu organizate în ţară şi peste hotare;
  • atragerea de cercetători din strainatate prin programe de stagii oferite prin acorduri şi programe internaţionale.

Descarcă broșura