Centrul de Nanostructuri și Materiale Funcţionale (CNMF)

CNMF este un centru de cercetare științifică interdisciplinară, aplicativă, în domeniul Știința și ingineria materialelor (multi)funcționale micro/nanostructurate, acreditat CNCSIS în 2006, care  funcţionează în cadrul Facultăţii de Inginerie, Departamentul de Știinţa şi Ingineria Materialelor, în colaborare cu Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu de la Facultatea de Științe și Mediu. CNMF dezvoltă activităţi de cercetare interdisciplinară în următoarele domenii de specializare inteligentă (SNCDI 2014-2020), după cum urmează:

  • Eco-nanotehnologii şi materiale avansate (nanoparticule, QDs, nanofire, nanobaghete, nanoplachete şi filme subțiri pentru electronică transparentă şi flexibilă, optoelectronică (HLED) şi senzori; nanostructuri metalice și aliaje cu memoria formei; materiale ceramice, compozite și hibride avansate; acoperiri multifuncționale anticorozive, antifouling şi antimicrobiene; biomateriale hibride multifuncţionale cu aplicaţii în protetică;
  • Energie, mediu şi schimbări climatice (senzori de gaze, alcooli şi radiații pe bază de filme subţiri, filme şi materiale nanostructurate 1D pentru celule solare, nanomateriale cu proprietăţi fotocatalitice, nanomateriale pentru purificarea complexă a apelor).

Centrul reprezintă o platformă de formare a tinerilor specialiști (elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi şi cadre didcatice) în domeniul ”nano”, de diseminare a impactului nanotehnologiilor și nanomaterialelor asupra dezvoltării societății, precum și de stabilire a unor colaborări cu mediul de afaceri, privind implementarea în producţie a noilor generaţii de tehnologii nano şi a rezultatelor cercetării în domeniul ingineriei micro/nano.

CNMF a dezvoltat colaborări cu parteneri de la prestigioase universităţi, institute de cercetare şi organizații din ţară (I.M.T. București, Academia Română-Institutele I.G. Murgulescu București și Institutul P.Poni Iași, ICECHIM București, Universitatea Transilvania Brașov, Patronatul IMM-Galați, IPA Galați) şi din străinătate (Portugalia, Franța, Germania, Italia, Anglia, Finlanda, Olanda, India) şi a fost afiliat la reţele de cercetare naţionale şi internationale (ROMNET-NANO Network, Nano/Net-International Network în Nanotechnologies & Nanobiotechnologies) şi la Societatea Europeană de Materiale (E-MRS).

Descarcă broșura