Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Compozite cu Matrice Termorigide (CCDCOMT)

1) Domenii principale de cercetare-dezvoltare-inovare

 • Materiale compozite armate cu țesături pentru aplicații în industria auto:
  • proiectarea și formarea unor materiale compozite armate cu proprietăți speciale la diferite tipuri de solicitări;
  • proiectarea, formarea și testarea materialelor compozite armate cu țesături realizate din fibre sau fascicule de fibre artificiale și naturale;
 • Proiectarea proprietăților materialelor compozite cu matrice polimerică:
  • proiectarea proprietăților (mecanice, tribologice, fizice) materialelor compozite cu matrice termorigide;
  • studiul proprietăților amestecurilor de polimeri termorigizi în vederea utiilizării acestora pentru proiectarea unor compozite mai performante;
  • utilizarea polimerilor modificați pentru acoperirea suprafețelor expuse la eroziunea subsecventă cavitației;
  • proiectarea proprietăților materialelor compozite cu matrice termorigide prin proiectarea țesăturilor folosite pentru armarea acestora;
  • utilizarea câmpurilor magnetice staționare pentru nano-strucutrarea polimerilor prin alinierea unor compuși nanometrici cu proprietăți magnetice în matricea polimerică.
 • Materiale compozite cu matrice polimerice modificate:
  • modificarea proprietăților matricelor polimerice (în vederea îmbunătățirii calității compozitelor) prin diverse tehnici:
  • folosirea aminoacizilor pentru funcționalizarea polimerilor;
  • folosirea complecșilor metalici ai aminoacizilor pentru funcționalizarea polimerilor;
  • nanostructurarea polimerilor prin dezvoltarea unor reacții chimice în volumul (lichid) al prepolimerilor lor;
  • nanostructurarea polimerilor prin degradarea termică (microunde) a unor precursori organici dispersați în volumul (lichid) al pre-polimerilor;
  • nanostructurarea polimerilor prin degradarea electromagnetică (laser) a unor precursori dispersați în polimer;
 • Formarea și caracterizarea materialelor compozite.

2) Domenii secundare de cercetare-dezvoltare-inovare

 • Testarea și caracterizarea materialelor.
 • Materiale compozite multifuncționale- obținerea compozitelor multi-funcționale prin aplicarea unor soluții tehnice inovative.
 • Tribologie și tribocoroziune.

3) Servicii / microproducție

 • Formarea materialelor compozite.
 • Formarea structurilor compozite.

 Teme de cercetare multidiscplinare și interdisciplinare

 • Studiul proprietăților amestecurilor de polimeri termorigizi în vederea utiilizării acestora pentru obținerea nano-structurilor prim metode electro-chimice, acestea urmând a fi utilizate pentru modificarea proprietăților polimerilor;
 • Obținerea nano-pulberilor metalice prin procedee microbiologice și biochimice, fie ca atare, fie direct în matricele polimerice;
 • Utilizarea tehnicilor proprii microbiologiei și biochimiei pentru îmbunătățirea proprietăților fibrelor naturale;
 • Optimizarea metodelor de dispersie a nanocompușilor în matrice polimerice;
 • Optimizarea proiectării materialelor compozite prin utilizarea modelelor de analiză numerică și simulare computerizată;
 • Optimizarea proiectării proprietăților fizice ale materialelor compozite prin utilizarea tehnicilor de rețele neurale.