Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Compozite cu Matrice Termorigide (CCDCOMT)

Misiunea asumată a centrului CCDCOMT o reprezintă identificarea unor soluții tehnice inovative care să permită obținerea unor materiale compozite mai performante, aplicabile în industria auto, industria navală, industria energetică și care să asigure – în condițiile respectării tuturor reglementărilor legate de protecția mediului – un nivel sporit de securitate în exploatare alături de o eficiență economică ridicată.

Viziunea centrului CCDCOMT ia în considerare:

  1. Instituirea unui program de acţiuni de sprijin indirect pentru cercetare, precum pregătirea cercetătorilor şi inginerilor în problematica drepturilor industriale şi a proprietăţii intelectuale.
  2. Dezvoltarea capacităţii de comercializare în domeniul inovării.
  3. Facilitarea accesului la servicii de sprijin şi comercializare în domeniul inovării. Încurajarea obţinerii şi valorificării proprietăţii intelectuale.