Centrul Interdisciplinar pentru Studii Artistice (CISA)

Direcțiile principale de cercetare sunt Muzică, Arte vizuale și Teatru și artele spectacolului, iar abordarea vizează aspecte creative (creații, opere, piese, spectacole, produse audio-vizuale/multimedia, creații plastice, etc), aspecte organizatorice (management cultural și artistic, organizare de evenimente, implementare de proiecte cu finanțare, colaborări și parteneriate, consultanță artistică și de management artistic și/sau cultural, etc) și aspecte teoretice (volume, articole, publicații, etc). Membrii CISA sunt încurajați să propună și să desfășoare proiecte artistice și de cercetare artistică relevante pe plan regional, național și international, valorificabile și relevante din punct de vedere artistic și economic.