Centrul Interdisciplinar pentru Studii Artistice (CISA)

  • Consultanță, asistență sau servicii de realizare privind: creații, opere, piese, spectacole, produse audio-vizuale/multimedia, texte dramatice, creații plastice
  • Servicii de organizare de ateliere și workshop-uri cu tematică artistică sau de management artistic, cu o gamă largă de aplicații: informare, creație, teambuilding, etc
  • Servicii de producție sau consultanță în producția de spectacole, concerte, recitaluri, piese de teatru, manifestări artistice diverse, etc
  • Consultanță și expertiză în elaborarea și implementarea de proiecte de cercetare sau proiecte culturale cu finanțare
  • Consultanță în organizarea și implementarea de proiecte artistice colaborative
  • Consultanță în elaborarea și implementarea de strategii și politici culturale
  • Consultanță în realizarea unor documentații specifice sectorului cultural-artistic: ghiduri, metodologii, programe, etc