Centrul de cercetări Teoria și Practica Discursului (CCTPD)

(Detalii suplimentare pe pagina: http://ugal.ro/files/cercetare/2019/CCTPD-Catalog_ofertaServicii_240419.pdf)

A. Expertiză

I. Cercetare fundamentală și aplicativă interdisciplinară:

 1. Studii culturale şi interculturale
  • Cultură și civilizație în spațiul francofon
  • Literatura franceză şi francofonă
  • Literatură comparată și română
  • Istoria mentalităţilor. Identităţi culturale
  • Comunicare interculturală
  • Scriitură şi lectură
  • Naratologie
  • Pedagogi ai Renaşterii franceze: François Rabelais vs Michel de Montaigne
  • Voci ale exilului: Andreï Makine, Constantin Virgil Gheorghiu
  • Aspecte ale „numirii” lucrurilor în dispozitivul cititor/text/autor şi în limbajul literar pornind de la opera lui Maurice Blanchot
 2. Lingvistică
  • Limbă franceză
  • Lexicologie, lexicografie, terminologii
  • Registre şi varietăţi regionale ale limbii franceze
 3. Pragmatică
  • Analiza discursului
  • Analiză interacțională și conversațională
  • Teoria politeții
  • Argumentare, comunicare, retorică
   • Analiza strategiilor discursive (construcția ethosului în discurs, rolul zvonului / rumorii în discurs).
   • Studiul discursului din spaţiul public în vederea identificării strategiilor retorice (orientate pe ethos şi pathos) exploatate de locutor în vederea atingerii obiectivului persuasiv.
  • Teoria goffmaniană a feţelor
 4. Studii de traducere
  • Limbi moderne aplicate
  • Discurs specializat
  • Traductologie
  • Interpretariat
 5. Didactică
  • Didactica limbii franceze ca limbă străină, pentru obiective specifice și pentru obiective academice.
  • Didactica traducerii simultane și consecutive.
  • Metodica predării limbii franceze în învăţământul preuniversitar. Practici pedagogice în predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină.
  • Didactica limbii române ca limbă străină.
  • Studiul terminologiei specializate în limbă străină ca mijloc de îmbunătăţire a competenţei de comunicare în limba maternă.
 6. Comunicare
  • Comunicare profesională.
  • Analiza discursului publicitar şi specializat.
  • Aplicații ale analizei de discurs pentru discursul instituțional și mediul de afaceri.

II. Coordonare și supervizare cercetare doctorală și postdoctorală în domeniul Științe umaniste-Filologie cu colaborări internaționale academice și cu Agenția Universitară a Francofoniei.

III. Elaborarea și implementarea de proiecte de dezvoltare, inovare și cercetare prin colaborare și cooperare cu:

 • Centrul de reușită universitară sub egida Agenției Universitare a Francofoniei (CRU)
 • Centrul Dialogis
 • Agenția Universitară a Francofoniei
 • Asociații și societăți specializate

IV. Elaborare și/sau editare de monografii științifice, traduceri literare și specializate (în și din limbile română, franceză, engleză) cu aparat critic (prezentări și note), lucrări fundamentale sau de referință (dicționare, antologii, manuale, culegeri de texte pentru studiul academic), acte ale manifestărilor științifice (co-)organizate.

B. Consultanță și consiliere în domeniile filologic, editorial, comunicare.

C. Servicii

Evaluare în vederea atestării competențelor lingvistice și profesionale în domeniul didacticii limbii franceze, în colaborare cu Institutul Francez din București. Program de conversie profesională – Limba și literatura franceză.