Centrul de cercetări Teoria și Practica Discursului (CCTPD)

Activitatea CCTPD contribuie în special la susţinerea componentei umaniste a tuturor domeniilor de specializare inteligentă. Principalele obiective ale CCTPD, în acest sens, sunt:

 1. Dezvoltarea şi diseminarea studiilor proprii în domeniile de competenţă şi cel didactic, prin:
  1. invitaţii, comunicări, participări, prezenţe la şi organizări de manifestări ştiinţifice şi evenimente culturale;
  2. publicaţii în fluxul academic, ştiinţific, cultural;
 2. Colaborarea cu universităţi şi instituţii cu rol academic şi societal, cu următoarele scopuri:
  1. identificarea mijloacelor de finanţare disponibile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (UEFISCDI, AUF, Fonduri structurale, etc.);
  2. dezvoltarea bazei de cunoştinţe prin schimburi cu alte centre de cercetare;
 3. Dezvoltarea personală a membrilor CCTPD prin acţiunile antemenţionate, cu următoarele scopuri:
  1. formarea de profesori, traducători, redactori, jurnalişti, lingvişti de nivel european, cu aptitudini şi aport personal dedicat, individualizat, care să le permită integrarea profesională rapidă şi contribuţia valoroasă la oricare dintre domeniile de specializare inteligentă în care activează;
  2. formarea de formatori pentru ocupaţiile antemenţionate.

 Un obiectiv transversal derivat din cele de mai sus şi pe fondul dezvoltării culturii de securitate, studiile membrilor CCTPD contribuie şi susţin formarea de specialişti în toate domeniile de specializare inteligentă, cu precădere a celor cu potenţial pentru profesionalizare în domeniul TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE, prin dezvoltarea:

 • competenţelor lingvistice - comunicare, vocabular, gramatică, structură a discursului;
 • gîndirii critice;
 • spiritului analitic şi capacităţii de sinteză.

Toate acestea,  fiind elemente cheie pentru creșterea competitivității în activități economice și sociale, precum şi.pentru dezvoltarea de tehnologii, produse şi sisteme pentru securitate locală şi regională, protecţia infrastructurilor şi serviciilor critice, “intelligence’’, securitate cibernetică, securitatea internă şi a cetăţeanului, managementul situaţiilor de urgenţă şi al crizelor de securitate, combaterea terorismului, ameninţărilor transfrontaliere, crimei organizate, traficului ilegal.