Centrul de Cercetare/Documentare Europeană și Analiză pentru Marketing în Industrie și Agricultură (CDEAMIA)

Centrul CDEAMIA oferă servicii de consultanță, expertize pentru mediul socio-economic, în domeniile:

  • Servicii de consultanță în domeniul: management/ marketing pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii.
  • Servicii de consultanță pentru identificarea solutiilor de safety management production în vederea corelarii direcțiilor de dezvoltare a producției cu circuitul economic global.
  • Programe de instruire postuniversitara, derulate prin DFPTT al UGAL, pentru pregătirea specialiști în domeniile ”Consultant afaceri în agroturism și alimentație publică”; ”Contabilitate”.