Centrul de Cercetare/Documentare Europeană și Analiză pentru Marketing în Industrie și Agricultură (CDEAMIA)

Principalele domenii de cercetare vizate prin activitatea CDEAMIA sunt:

 • Managementul durabil al resurselor umane.
 • Managementul durabil al resurselor naturale în context european și internațional.

Obiectivele specifice primei direcții de cercetare sunt:

 1. Internaționalizarea activității academice și de cercetare din UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” prin cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici:
  • Internaționalizarea în străinătate.
  • Internaționalizarea acasă.
  • Fluidizarea mobilității studenților/cadrelor didactice, programelor, furnizorilor, curriculei, proiectelor, cercetării și serviciilor pentru depășirea granițelor naționale și regionale.
  • KNOW-HOW educațional internațional.
  • Twinning –crearea de parteneriate sustenabile între UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” (UDJG) și Universitatăți internaționale, pentru dezvoltarea de proiecte comune, cu scopul schimbului de bune practici, armonizării și creșterii nivelului de calitate a procesului educațional.
 2. Programe cu dublă specializare/Programe în cotutelă (joint degree)–Identificarea oportunităților și a partenerilor pentru dezvoltarea de programe de studii universitare, internaționale, realizate de consorții, programele de studii fiind integrate în curricula tuturor instituțiilor implicate; E-learning – MOOCs.

Obiectivele celei de a doua direcții sunt informarea celor implicați, a decidenților și implementarea a principiilor privind IoT, AI, Economie circulară, pentru dezvoltare durabilă a agriculturii și a industriei prin proiecte, publicarea de studii, cărți, articole cu impact și vizibilitate.