Centrul de Cercetare în Electronică, Tehnologia Informației și Comunicații (CCETIC)

Centrul de cercetare este afiliat Departamentului de Electronică si Telecomunicații, departament coordonator. În cadrul centrului funcționează două laboratoare:

  1. Laboratorul de Sisteme Electronice Inteligente (SIE)
  2. Laboratorul de Semnale, Informatie și Comunicații (SIC)