Centrul de Cercetare în Electronică, Tehnologia Informației și Comunicații (CCETIC)

Centrul CCETIC este o structură pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, în cadrul Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii, departament coordonator.

CCETIC are misiunea de a realiza cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, la nivel regional, cu colaborări pe plan național și internațional, și să acorde suport științific și tehnic prin consultanță tehnică, programe de pregătire, granturi și contracte de cercetare, societăților comerciale interesate, în vederea creșterii competitivității produselor realizate.