Sisteme Inteligente și Tehnologia Informației (SITI)

Centrul de cercetare este organizat pe direcții de cercetare asociate laboratoarelor:

  • Sisteme Inteligente şi Creativitate  studii privind sistemele inteligente pentru educaţie, cercetare şi creativitate tehnică;
  • Tehnici Inteligente Avansate – studii privind Data Mining și Învăţare Automată, Soft Computing aplicat în Sisteme Inteligente;
  • Sisteme și Tehnologii Informatice – studii privind sistemele și tehnologiile informatice suport pentru proiectarea aplicațiilor.