Sisteme Inteligente și Tehnologia Informației (SITI)

Misiunea centrului SITI o constituie promovarea cercetării aplicative şi fundamentale performante, în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, prin stimularea colaborării, a schimbului de idei şi a valorificării experienţei tuturor specialiştilor din Universitate, contribuind  totodată, la formarea şi stimularea cercetării fundamentale și aplicative, aferente ciclurilor de studii (licență, master și doctorat).