Centrul de Cercetare „Arhitectură Navală” (CCAN)

1) Direcții principale de cercetare-dezvoltare-inovare:

 • optimizarea hidrodinamică a formelor carenelor navale;
 • modelarea numerică a curgerii cu suprafaţă liberă în jurul carenelor navale;
 • analiza numerică a performanţelor de rezistenţă la înaintare, propulsie şi manevrabilitate ale navelor;
 • analiza numerică a performanţelor de comportare pe valuri ale navelor şi structurilor marine plutitoare;
 • dezvoltarea platformelor software pentru analiza preliminară a performanţelor hidrodinamice ale navelor în regim de deplasament, tranziţie şi glisare;
 • optimizarea structurală a corpului navelor şi structurilor marine;
 • analiza numerică a comportării statice şi dinamice a structurilor navale în domeniul elasto-plastic;
 • analiza experimentală pe modele la scară a performanţelor hidro-aerodinamice ale navelor;
 • dezvoltarea metodologiilor experimentale în Bazinul de Carene, Tunelul de Cavitaţie şi Tunelul Aerodinamic Naval.

2) Direcții de cercetare-dezvoltare-inovare conexe:

 • modelarea numerică a curgerii în jurul profilelor hidrodinamice;
 • dezvoltarea platformelor software pentru analiza datelor experimentale specifice testelor din Bazinul de Carene, Tunelul de Cavitaţie şi Tunelul Aerodinamic Naval.
 • tehnologii navale neconvenţionale.