Centrul de Cercetare „Arhitectură Navală” (CCAN)

Centrul CCAN oferă o gamă diversificată servicii de consultanță, expertize și transfer tehnologic (http://ugal.ro/files/cercetare/2017/0_Catalog_CCPU.pdf) pentru mediul socio-economic, care vizează:

  • generarea şi optimizarea formelor carenelor navale;
  • modelarea numerică a curgerii în jurul carenelor navale;
  • estimarea preliminară a performanţelor de rezistenţă la înaintare, propulsie, manevrabilitate şi comportare pe valuri ale navelor;
  • optimizarea structurală a corpului navelor şi structurilor marine;
  • analiza comportării statice şi dinamice a structurilor navale în domeniul elasto-plastic;
  • teste pe modele experimentale la scară, pentru determinarea performanţelor hidro-aerodinamice ale navelor;
  • teste pe modele experimentale la scară, pentru determinarea performanţelor propulsoarelor navale.