Centrul Integrat Multidisciplinar pentru Cercetare de Interfață Dermatologică (CIMCID)

În cazul unor concretizări valide a experimentelor și măsurătorilor, în special cele referitoare la preparate topice cu valoare terapeutică, se vor face studii ce vor fi trimise spre publicare către reviste naționale/internaționale de specialitate.

Dezvoltarea perspectivelor şi aptitudinilor antreprenoriale de către cercetători, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, cercetători postdoctorali, studenţi şi angajaţi din cadrul UDJG

Detecție prin capilaroscopie, trichoscopie, microscopie confocală cu scanare laser in vivo, tomografie optică coerentă, echografie cutanată, -in viitor- a modificărilor patologice și efectelor terapeutice pe tegument normal și în patologii cutanate diverse

Promovarea unei activități susținute de cercetare multidisciplinară, fundamentală și aplicativă aliniată la cerințele și exigențele europene și internaționale, în colaborare cu colective de cercetare similare din țară și din străinătate.

Promovarea rolului interdisciplinar/multidisciplinar.

Implicarea studenților, rezidenților și doctoranzilor alături de cadre didactice și cercetători cu preocupări în domeniu.

Implicarea studenților și profesorilor în activități de informare/promovare cu posibilități de a se specializa în domenii științifice și tehnologice de top. –

Crearea și dezvoltarea unei baze de date multidisciplinară și conectarea CIMCID la rețele naționale și internaționale de profil.

Posibilitatea organizării de manifestări științifice (simpozioane, conferințe, congrese) și editarea de buletine informative, articole, reviste, cursuri, capitole în cărți referitoare la domeniul CIMCID;

Susținerea participării membrilor CIMCID la manifestări științifice, seminare, colocvii, târguri și expoziții legate de obiectivele CIMCID; - Includerea activității CIMCID în circuitul național, european și internațional de valori științifice prin colaborarea cu alte centre de cercetare din țară și din străinătate și prin afilierea centrului la rețelele de cercetare naționale, europene și internaționale;

CIMCID își propune ca, în funcție de oportunități, să susțină implementarea tehnologiilor inovative, observațiilor, rezultatelor clinice, imagistice, paraclinice, terapeutice etc., dezvoltate în cadrul centrului de cercetare, prin transfer tehnologic național și internațional către unitățile si entitățile interesate.