Centrul Integrat Multidisciplinar pentru Cercetare de Interfață Dermatologică (CIMCID)

Având caracter multidisciplinar, CIMCID are ca membri asociați specialiști din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, precum și din afara UDJG, din țară și din străinătate.