Centrul Integrat Multidisciplinar pentru Cercetare de Interfață Dermatologică (CIMCID)

Cu ajutorul tehnologiei existente in cadrul Laboratorului de Investigații Imagistice Dermatologice, se trasează următoarele obiective

  • Urmărirea, monitorizarea,diagnosticarea directă și diferențială pentru diferite patologii dermatologice, de la boli inflamatorii, tumorale
  • Efectuarea videodermatoscopiei digitale, cu posibilitatea urmăririi în dinamică a leziunilor pigmentare și a diferitelor patologii dermatologice
  • Caracterizarea clinică, dermoscopică și cu ajutorul microscopiei confocale si tomografiei in coerenta optica, a leziunilor cutanate (pre)canceroase, precum și a nevilor melanocitari
  • Monitorizarea și identificarea timpurie a leziunilor cutanate cu factor de risc (în principal nevi cu potențial de malignizare)
  • Efectuarea unei „harti” a nevilor – (harta dermoscopică constă în înregistrarea imaginilor dermoscopice ale nevilor în format electronic, acestea putând fi consultate la intervale regulate de timp pentru monitorizarea periodică.
  • Urmarirea in dinamica a efectelor diferitelor tratamente topice si dermatocosmetice, a modificarilor vascularizatiei cutanate
  • Identificarea „in vivo” a structurilor cutanate, corelarea clinica, dermatoscopica, histopatologica
  • Obiectivarea la nivel cutanat a modificărilor induse de factori externi și diverse topice cunoscute sau produse experimental în proiect, din diverse extracte, cu utilizarea de ape.
  • Studiul acțiunii unor extracte naturale cu rol antimicrobian și antiinfecțios topic în contextul antibiorezistenței.