Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene (CISCLE)

Direcțiile specifice de cercetare ştiinţifică inter- și multidisciplinară, ce au în vedere cultura central și sud-est europeană, vizează:

  • Dinamica conceptelor aferente studiilor literare, culturale și socio-umane și resemnificarea principalelor coordonate ideologice (identitate, local, regional, marginal, teritorial, naţional, universal, periferic, tradiţie, cosmopolitism ş.cl.);
  • Geografiile comparatiste/geografia literară și geopolitică;
  • Balcanism literar și Commonwealth bizantin/Commonwealth fanariot;
  • Studii exilice și diasporice;
  • Studii asupra memoriei culturale și sociale din spațiul central și sud-est european;
  • Literatura – purtătoare a culturii urbane a memoriei;
  • Literatura central și sud-est europeană în raport cu paradigmele sociologiei și ale politologiei actuale;
  • Fenomenul migraționist din spațiul central și sud-est european din perspectivă literară, socio – culturală și politică.