Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene (CISCLE)

  • Dezvoltarea și aprofundarea direcțiilor de cercetare literară și socio-umană existente, cu aplicabilitate la specificitatea culturii și a literaturilor central și sud-est europene;
  • Identificarea și dezvoltarea unor direcții noi de cercetare fundamentală și practic – aplicativă în domeniul studiilor literare și al științelor umaniste, în ansamblu, cu relevanță directă în ceea ce privește cultura și literaturile central și sud-est europene.