Centrul European de Excelență pentru Mediu (ECEE)

A. Domenii principale de cercetare-dezvoltare-inovare:

 • Știința și ingineria mediului, Științele Pământului: managementul mediului și al resurselor, ecologie, schimbări climatice, climatologie;
 • Monitorizarea calității apelor, poluarea apelor, știința solului, poluarea solului, ecologie, biogeochimie, chimia mediului;
 • Meteorologie, fizica și chimia atmosferei, poluarea aerului (calitatea aerului) și variabilitate climatică, atmosfera înaltă ionosfera, geomagnetism, științe ale spațiului, mediul interplanetar, observații terestre prin mijloace satelitare;
 • Funcționalizarea alimentelor și medicamentelor prin tehnici de micro- și nanoîncapsulare.
 • Extracţie şi sinteză compuşi organici, prin metode convenţionale şi aparţinând chimiei verzi (biocataliză, ultrasunete, microunde);
 • Separarea şi purificarea compuşilor organici;
 • Analiza fizico-chimică şi biochimică a compuşilor organici naturali şi de sinteză.

B. Domenii secundare de cercetare-dezvoltare-inovare:

 • Simulări numerice;
 • Analize numerice si statistice;
 • Statistică aplicată în ingineria mediului şi biostatistică;
 • Biomatematica;
 • Batimetrie;
 • Algoritmizarea parametrilor fizici, chimici și biologici pentru determinarea claselor de calitate pentru ecosistemele acvatice de suprafață;
 • Interacţii moleculare compuşi organici-biomolecule;
 • Suprafețe funcționale avansate (acoperiri biomateriale) pentru adsorbție selectivă de biomolecule;
 • Studii pentru noi biosenzori funcționali din compuși care implică structuri organice cu azot;
 • Studii electrochimice conexe la interfața metal/microorganisme în obținerea de materiale pentru industria alimentară (ambalaj, hârtie, polimer, compozit);
 • Modelarea suprafețelor funcționale;
 • Studii în emulsii și cristale biofuncționale.

C. Servicii, microproducție:

 • Studii privind interacțiunea factorilor antropici cu ecosistemele;
 • Senzori pentru amine biogene;
 • Spectre FTIR, RMN-H1;
 • Cromatografie HPLC;
 • Cromatografie în strat subțire HPPLC;
 • Analize biochimice.