Centrul European de Excelență pentru Mediu (ECEE)

ECEE are ca scop desfășurarea activității de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domenii de excelenţă ale Universităţii.

În strategia de dezvoltarea centrul ECCE vizează în principal:

  • participarea la rețelele naționale și internaționale, împreună cu alte instituții academice și non-academice, care se ocupă de problemele legate de dezvoltarea durabilă a mediului;
  • participarea activă la proiecte de cercetare și dezvoltare finanțate prin programe naționale și internaționale;
  • se alătură partenerilor de administrație locală și națională în organizarea de proiecte privind protecția mediului, dezvoltarea durabilă și influența factorilor de mediu asupra sănătății populației;
  • formarea specialiștilor în diferite domenii legate de mediu;
  • acordarea de consultanță și expertiză într-o gamă largă de probleme care sunt legate direct sau indirect de mediul înconjurător;
  • organizarea de schimburi de studenți și cadre didactice sprijinite financiar de instituții internaționale care acordă burse sau de către partenerii ECEE în proiecte internaționale care acordă fonduri din bugetele lor;
  • organizarea de conferințe, seminarii și workshop-uri naționale și internaționale privind aspecte legate direct sau indirect de monitorizarea mediului, calitatea și managementul acestuia.