Centrul European de Excelență pentru Mediu (ECEE)

ECEE cuprinde în structura sa, zece laboratoare de cercetare ştiinţifică necesare realizării obiectivelor strategice, pe direcțiile de cercetare specifice, după cum urmează:

 

  Denumire laborator Direcții de cercetare
1. CENTRU REGIONAL DE CERCETARE ȘI MONITORIZARE A CALITĂȚII MEDIULUI, CREDENTIAL Monitorizarea calității apelor, poluarea apelor, poluarea solului și aerului, biodiversitate.
2. LABORATOR MONITORIZARE APE UZATE, NĂMOLURI DE EPURARE ȘI SOLURI, LAUNESO Monitorizarea calității solului, poluarea solului, nămoluri de epurare, ape uzate, indicatori de calitate pentru apele de suprafață.
3. LABORATOR DE DETERMINARE A INDICATORILOR BIOLOGICI DIN APE ȘI SEDIMENT, BIOSED Determinarea indicatorilor biologici din ape și sedimente.
4. LABORATOR DE ANALIZE STATISTICE ȘI APLICATII CADASTRALE, LASAC Simulări numerice.
Analize numerice si statistice.
Statistică aplicată în ingineria mediului şi biostatistică.
Biomatematica.
5. LABORATOR DE SINTEZĂ ȘI ANALIZĂ ORGANICĂ, CyBiocat Extracţie şi sinteză compuşi organici prin metode convenţionale şi aparţinând chimiei verzi (biocataliză, ultrasunete, microunde). Separarea şi purificarea compuşilor organici. Analiza fizico-chimică şi biochimică a compuşilor organici naturali şi de sinteză. 
Interacţii moleculare compuşi organici-biomolecule.
6. STUDII ATMOSFERICE SI ALE MEDIULUI CIRCUMTERESTRU, ATMOS-AIR Meteorologie, fizica și chimia atmosferei, poluarea aerului (calitatea aerului), climatologie și variabilitate climatică, ozon, atmosferă înaltă, ionosferă, geomagnetism, științe ale spațiului, mediul interplanetar, observații terestre prin mijloace satelitare.
7. LABORATORUL DE SENZORI ŞI BIOSENZORI PENTRU ANALIZA PRODUSELOR ALIMENTARE, BIOSENS Suprafețe funcționale avansate (acoperiri biomateriale) pentru adsorbție selectivă de biomolecule.
Studii pentru noi biosenzori funcţionali din compuşi care implică structuri organice cu azot.
8. ELECTROCHIMIA SUPRAFEŢELOR, ANALITICĂ ŞI ANORGANICĂ APLICATIVĂ, ELECTROCHIM Studii electrochimice conexe la intefața metal/microorganisme în obţinerea de materiale pentru industria alimentară (ambalaj, hârtie, polimer, compozit).
Modelarea suprafetelor functionale.
Studii în emulsii și cristale biofuncționale.
9. LABORATORUL DE SISTEME DISPERSE ȘI MICROINCAPSULARE, LABORCAPS Funcționalizarea alimentelor și medicamentelor prin tehnici de micro și nanoîncapsulare.
10. LABORATORUL INTERDISCIPLINAR PENTRU MĂSURĂRI VIBRO-ACUSTICE ÎN MEDIUL OCUPAŢIONAL, PEM Poluare sonoră.
Vibrațiile instalațiilor.
Vibrații transmise oamenilor.