Centrul de Cercetare de Interfață a Textului Original și Tradus. Dimensiuni Cognitive și Comunicaționale ale Mesajului (LITCIT)

  • Analiza discursului literar;
  • Reprezentări literare, filmice ale identității (naționale, etnice, de gen);
  • Dimensiunea culturală a limbajului;
  • Teoria și practica traducerii;
  • Terminologii.