Centrul de Cercetare de Interfață a Textului Original și Tradus. Dimensiuni Cognitive și Comunicaționale ale Mesajului (LITCIT)

Centrul LITCIT oferă servicii de consultanță și expertize pentru mediul socio-economic, după cum urmează:

  • Consultanță lingvistică în cadrul proiectelor, conferințelor;
  • Traducere documente de specialitate în/din limba engleză;
  • Asigurare servicii interpretariat la conferințe, simpozioane, congrese științifice;
  • Recenzare cărți, articole, manuale științifice.