Laborator de Modelare și Simulare (SMlab)

  • Imagistică medicală: Cercetări privind prelucrări de imagini medicale și interpretarea lor, în vederea identificării de patologii. Dezvoltarea de aplicații CAD pentru susținerea activităților de diagnosticare;
  • Procesarea de imagini: segmentarea și clasificarea imaginilor medicale pentru identificarea obiectelor biologice de interes, prin metode combinate de tehnici de procesare și 'patern recognition';
  • Dezvoltarea tehnologiilor în domeniul ultra și infrasunetelor în medii stratificate pentru detectarea și recunoașterea obiectelor interzise cu potențial de risc major.