Laborator de Modelare și Simulare (SMlab)

  • Realizarea de parteneriate în scopul asigurării calității activității de cercetare și al validării acesteia de către comunitatea științifică internațională;
  • Utilizarea de resurse adecvate pentru dezvoltarea și menținerea parteneriatelor internaționale cu parteneri din estul și din vestul Europei;
  • Elaborarea și depunerea de proiecte cu finanțare internațională diversă, în ariile de cercetare cu potențial recunoscut, alocarea de resurse optime pentru implementarea acestora și premierea echipelor de cercetare cu rezultate bune și foarte bune.