Laborator de Modelare și Simulare (SMlab)

Laboratorul SMlab oferă servicii de consultanță, expertize și transfer tehnologic pentru mediul socio-economic, după cum urmează:

  • Algoritmi CAD (Computer Aded Diagnostic): algoritmi care asigură gestionarea și procesarea datelor și informațiilor specific furnizate prin analiza imaginilor medicale;
  • Consultanță în domeniul prelucrării semnalului și imaginii digitale, filtrare digitală, algoritmi pentru procesarea semnalelor, metode numerice, senzori;
  • Instruire în domeniile procesării semnalelor digitale, filtrării digitale, metodelor matematice de prelucrare a semnalelor, statisticilor aplicate;
  • Procesarea imaginilor medicale complexe pentru analiza detaliată.