Centrul de Cercetare Mecanica și Tribologia Stratului Superficial (MTSS)

  • Generarea de cunoștințe interdisciplinare și de soluții aplicabile în mecanică și tribologie
  • Dezvoltarea interesului organizațiilor publice și industriale în mecanică și tribologie
  • Proiectarea unor soluții noi și durabile, inclusiv materiale noi, acoperiri, soluții de lubrifiere, de creștere a durabilității și fiabilității sistemelor inginerești
  • Simulare și modelare în mecanică și tribologie
  • Evaluaree prin testare a caracteristicilor mecanice și tribologice ale materialelor, în special compozite polimerice și lubrifianți, inclusiv evaluare la impact
  • Dezvoltarea aplicării standardizării
  • Participarea la învățământul post-universitar și formarea inginerilor de cercetare în domeniul mecanicii și tribologiei
  • Optimizarea soluțiilor de proiectare prin cercetare interdisciplinară, re-tehnologizare și diagnoză
  • Diseminarea rezultatelor din cercetare, proiectare, testare si diagnosticare în domeniul mecanicii și tribologiei la evenimente stiintifice și în reviste de specialitate și cărți.