Centrul de Cercetare Mecanica și Tribologia Stratului Superficial (MTSS)

Director:

  • prof. dr. ing. Lorena Deleanu

Consiliul știintific de coordonare:

  • prof. dr. ing. Mihaela Buiumeanu
  • conf. dr. ing. Constantin Georgescu
  • conf. dr. ing. Sorin Ciortan

Centrul are în componență 14 membri (6 coordonatori de doctorat), 8 membri asociați, 23 de doctoranzi și 2 postdoctoranzi.