Centrul de Cercetare Mecanica și Tribologia Stratului Superficial (MTSS)

In 2021, au fost publicate 36 de lucrări ISI, 24 lucrări indexate BDI și au fost prezentate 35 de lucrări la conferințe internaționale.