Centrul de Cercetare și Consultanță Agronomică și Mediu „Lunca” (CCCAM Lunca)

Domeniul Agronomie

  • Pedologie
  • Agrotehnică

Domeniul Ingineria Mediului

  • Elaborarea unor cercetări fundamentale și aplicative cu impact în domeniul protecției mediului și dezvoltarea de noi tehnologii și echipamente;
  • Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice.

Consultanță

  • Consutanță agricolă
  • Consultanță de mediu