Centrul de Cercetare și Consultanță Agronomică și Mediu „Lunca” (CCCAM Lunca)

CENTRUL DE CERCETARE ȘI CONSULTANȚĂ AGRONOMICĂ ȘI MEDIU „LUNCA” asigură:

  • promovarea relațiilor de colaborare, parteneriat pe proiecte legate de formarea postuniversitară și reconversie cu universități, centre, instituții, unități de cercetare similare din țară și străinătate;
  • Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură și în zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:
    1. încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale;
    2. consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite;