Centrul de Cercetare și Consultanță Agronomică și Mediu „Lunca” (CCCAM Lunca)

 • Evaluarea și monitorizarea culturilor agricole;
 • Studiul biologic şi ecologic al unor specii vegetale agricole;
 • Crearea de soiuri și hibrizi performanți, adaptați condițiilor Bărăganului de Nord;
 • Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice;
 • Asigurarea calității prin elaborarea, dezvoltarea și promovarea activităților specializate de auditare, agrementare tehnică, inspecție tehnică și încercări de laborator în domeniul protecției mediului;
 • Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă;
 • Implicarea centrului în analiza dezvoltării mediului socio-economic specific și oferirea de servicii de consultanță;
 • Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate zonele arealului mai sus prezentat și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a spațiului rural, cu accent pe următoarele aspecte:
  1. îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole;
  2. facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor.
 • Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură cu accent pe următoarele aspecte:
  1. refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene;
  2. ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor;
  3. prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului.