Centrul de Cercetare și Consultanță Agronomică și Mediu „Lunca” (CCCAM Lunca)

Director:

  • prof.dr.ing. Cristian Silviu Simionescu

Consiliul de conducere/știintific:

  • prof.dr.ing. Valentina Voicu,
  • prof.dr.ing. Petronela Nechita