Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Educaţie (CCIEd)

 • Problematica educaţiei contemporane
 • Managementul calităţii în educaţie
 • Managementul schimbărilor educaţionale
 • Dezvoltarea organizaţiei şcolare şi managementul proiectelor
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Formarea competenţelor academice/profesionale
 • Reducerea abandonului şcolar
 • Strategii didactice centrate pe subiectul învăţării
 • Politici şi strategii de formare iniţială şi continuă a resurselor umane din educaţie
 • Management educaţional
 • Consiliere şi dezvoltare personală, orientare şcolară şi profesională
 • Integrarea psihosocială a persoanelor cu dizabilităţi
 • Educaţia adulţilor
 • Educaţia permanentă
 • Consiliere şi dezvoltare personală, orientare şcolară şi profesională;
 • Integrarea psihosocială a persoanelor cu dizabilităţi etc.
 • „Noile educaţii” în societatea cunoaşterii etc