Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Educaţie (CCIEd)

Prin specificul său, Centrul de cercetări interdisciplinare în educaţie (CCIEd) oferă servicii de tip educaţional, pentru beneficiari interni şi/sau externi instituţiei: absolvenţi, instituţii, organizaţii. Ne referim în acest sens la:

  • studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice la nivel internaţional/naţional;
  • analize de nevoi specifice procesului educaţional şi managementului calităţii în educaţie;
  • oferirea de consultanţă de specialitate pentru persoane, instituţii/organizaţii din comunitatea academică (şi nu numai);
  • programe de formare/reconversie profesională în domeniu, consultanţă ştiinţifică;
  • studii transdisciplinare în vederea îmbunătăţirii actului educaţional;
  • acţiuni de promovare a expertizei profesionale a instituţiei în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii etc.