Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Educaţie (CCIEd)

  • promovarea şi dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniu;
  • consolidarea reţelei de cooperare şi informare privind activitatea de cercetare ştiinţifică a CCIEd;
  • promovarea mobilităţii cercetătorilor prin stagii de specializare şi de documentare în ţară şi în străinătate, în scopul îmbunătăţirii competenţelor de cercetare-dezvoltare în domeniul educaţiei;
  • formarea şi dezvoltarea tinerilor cercetători prin organizarea unor întâlniri/sesiuni ştiinţifice, periodice, în domeniul educaţional;
  • colaborarea cu alte facultăţi sau organizaţii în vederea realizării unor parteneriate de cercetare ştiinţifică în educaţie;
  • promovarea şi menţinerea unui caracter inovator al cercetării ştiinţifice în domeniu;
  • organizarea de manifestări ştiinţifice şi publicarea de articole, studii şi volume ştiinţifice care să permită diseminarea rezultatelor cercetărilor interdisciplinare din educaţie;
  • oferirea de consultanţă de specialitate, la cerere, pentru persoane, instituţii şi organizaţii din comunitatea academică (şi nu numai) etc.